gwarancja

3 lata gwarancji

zwrot

100 dni na zwrot

dostawa

Szybka i darmowa dostawa od 300 zł

Bony upominkowe - regulamin

BONY UPOMINKOWE CARGO BY OWEE - REGULAMIN

I. Definicje

1. REGULAMIN: niniejszy dokument, określający zasady stosowania Bonów upominkowych w sklepie internetowym www.cargobyowee.com oraz w Showroomie CARGO by OWEE przy ul.Filtrowej 62 lok.224 w Warszawie

2. WYDAWCA: MIGFACTORY Anna Migacz-Lesińska, z siedzibą przy ul. Filtrowej 62/75, 02-057 Warszawa , NIP: 7342572648,,

3. BON UPOMINKOWY: bon w formie papierowej lub elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w sklepie internetowym www.cargobyowee.com oraz w Showroomie CARGO by OWEE przy ul.Filtrowej 62 lok.224 w Warszawie

4. NABYWCA: osoba, która nabywa od Wydawcy Bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

5. UŻYTKOWNIK: nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu upominkowego.

6. KOD: unikalny numer przypisany każdemu Bonowi upominkowemu niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Bonu upominkowego.

7. TOWARY: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.cargobyowee.com oraz w Showroomie CARGO by OWEE przy ul.Filtrowej 62 lok.224 w Warszawie


II. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu upominkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu upominkowego za Towary nabywane przez Użytkownika.

2. Bon upominkowy może być wykorzystana wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie internetowym www.cargobyowee.com oraz w Showroomie CARGO by OWEE przy ul.Filtrowej 62 lok.224 w Warszawie

3. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu upominkowego po jej przekazaniu.

5. Bon upominkowy jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zaksięgowania zapłaty za Bon na koncie bankowym Wydawcy.

6. W przypadku zakupu 2 bonów o tej samej wartości w jednym zamówieniu, klient otrzyma kod o tej samej nazwie, możliwy do zrealizowania dwukrotnie.

III. Zasady korzystania z Bonów upominkowych

1. Bon upominkowy w formie papierowej zostanie przekazany Użytkownikowi na adres wysyłki wskazany przez Nabywcę podczas składania zamówienia. Bon upominkowy w formie elektronicznej zostanie przekazany Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez Nabywcę podczas składania zamówienia. Każdy Bon upominkowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Bonu upominkowego.

2. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Upominkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na Bonie upominkowym, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu upominkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.

4. W przypadku ponownej wysyłki Bonu upominkowego zwróconej do Wydawcy z powodu niedoręczenia, Nabywca zobowiązuje się ponieść ponowne koszty wysyłki i opakowania.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz tele-adresowych niezbędnych do realizacji wysyłki Bonu Upominkowego.

IV. Inne

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu Upominkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Wydanie Bonu upominkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Wydanie Bonu Upominkowego Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Bonu Upominkowego ma prawo, na dowód dokonanej wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niebędące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.

4. Bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon upominkowy jest elektroniczną/papierową/plastikową formą bonu towarowego.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.cargobyowee.com

6.Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.cargobyowee.com.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium